สิ่งที่ควรรู้

สิ่งที่ควรรู้

ข้อมูลในการสมัครสมาชิก ทางเว็บไซต์เก็บไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัยที่สุด สมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจุบันตามความเป็นจริง

การฝากเงิน

การฝากเงิน

ฝากเงินทุกครั้งให้สมาชิกใช้บัญชีเดียวกับที่ถอนเงินเท่านั้น(บัญชีที่สมาชิกใช้ในการสมัคร)

การโอนเงินต้องโอนผ่าน 3 ช่องทางนี้เท่านั้น

  • 1. ตู้ATM
  • 2. mobile banking
  • 3. internet banking
  • สมัครสมาชิก AF

    ถ้ามีหลายรหัส ใส่เครื่องหมายลูกน้ำคั่น